Kosmos

Kunstenaar Ineke van der Blom
  website
Categorie Sculptuur,Stekje
Thema historie
Materiaal beton,glas
Over de opdracht Keunstwurk heeft de opdracht begeleid. Uit een selectie van kunstenaars zijn de ontwerpen van Ineke van der Blom unaniem gekozen. Het project Terpen- en Wierdenland is mogelijk gemaakt door financiering uit het Waddenfonds met cofinanciering door de provincies Groningen en Fryslân, de voormalige gemeenten Ulrum en Warffum en de gemeente Delftzijl.
Jaar 2019

Verzameling in de tijd: mensen, verhalen, sterren, schatten…. Verbonden door het samenkomen op die plek en tegelijk een reflectie van een groter geheel, een tijdspanne waarin het leven van 1000 jaar geleden verbonden is met dat van nu en later. De verhogingen zijn een verwijzing naar de eigen plek die ieder heeft in relatie tot de omgeving en daarmee tot het grote geheel.Ineke van der Blom heeft voor het terpdorp Hallum een serie van vier ontwerpopdrachten voor drie stekjes en een verwijzingsteken gerealiseerd. Dat gebeurde in het kader van het Terpen- en Wierdenland project van Landschapsbeheer Friesland. Het doel is om het terpkarakter van het dorp Hallum meer aandacht te geven.De kunstenaar is er met haar ontwerpen in geslaagd de geschiedenis te koppelen aan een herkenbare en universele waarde. Een waarde die, in combinatie met haar eigen verbeelding, het persoonlijke overstijgt. Het goud dat terugkomt in alle vier werken is daarbij een rode draad die verleden en heden accentueert.‘Kosmos’ is geplaatst rond het borstbeeld van Freark fan Hallum (door Frans Ram).