Kruiswegstatie

Kunstenaar Jac Maris (1900-1996)
  website
Categorie Wandsculptuur
Thema religie
Materiaal terracotta in kader van baksteen
Opdracht Broederschap van de H.H. Bonifatius en Gezellen
Jaar 1949

Kruiswegstatie in 14 delen. Op de twaalfde statie is een gedenkplaat aangebracht ter nagedachtenis van Titus Brandsma. In 1924 nam Titus Brandsma deel aan de eerste pelgrimage van Friese priesters naar de plaats waar de heilige Bonifatius de marteldood onderging. In 1925 behoorde pater Titus tot de oprichters van de Broederschap van de H.H. Bonifatius en Gezellen. Dit gezelschap zette zich in voor de bevordering van bedevaarten naar Dokkum en wilde komen tot een permanent heiligdom nabij de Bonifatiusbron. In het jaar 1934 was het zover en konden in augustus de Bonifatiuskapel en het Bonifatiuspark worden ingewijd. In het park bevinden zich de 14 kruiswegstaties waarvan de omlijsting in kleine kapelachtige bouwsels bestaat uit stenen afkomstig van de middeleeuwse kloosters die Friesland tot 1580 rijk was.