Landkraal

Kunstenaar Martin Borchert
  website
Categorie Sculptuur
Materiaal staal
Opdracht Gemeente Smallingerland
Over de opdracht

Het kunstwerk dient een markante ruimtelijke uitstraling voor de woonwijk te hebben. Landschappelijke elementen in de wijk spelen een rol in het ontwerp, het dient af te tekenen tegen de lucht en de hoge boomwallen in de omgeving en de zichtlijn naar de monumentale boerderij op de as van de weg.

Jaar 2007

Het 11 meter hoge kunstwerk doet denken aan een boom en de bronskleurige schoepjes aan het uiteinde van de takken doen denken aan in de wind bewegende boomblaadjes. De paars roze kleur van het kunstwerk verwijst naar de kleur van heide die vroeger in dit gebied bloeide. Landschappelijke elementen in de directe omgeving spelen dus een rol in het ontwerp. Het tekent zich af  tegen de lucht en de hoge boomwallen in de omgeving en de monumentale boerderij op de as van de weg. Het kunstwerk dient als baken voor de wijk.