Lucas 2, vers 46 & 47

Jaar 1976
Materiaal keramiek

Bijbeltekst Lucas 2, vers 46 & 47 was het onderwerp voor dit wandplastiek:

En het geschiedde, na drie dagen, dat zij Hem vonden in den tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende, en hen ondervragende.