Manke Meine en Kromme Knilles

Kunstenaar Jan de Wit
Categorie Sculptuur
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal cortènstaal
Over de opdracht Het kunstwerk is gemaakt door Jan de Wit (onder het pseudoniem Cor ten Staal)
Jaar 2000

Het kunstwerk is een geschenk van de jachthavenstichting Tusken de Marren en is op 2 mei 1997 geplaatst. Het beeld verwijst naar de legende over het ontstaan van Akkrum. De twee reuzen Manke Meine en Kromme Knilles zouden omstreeks 1400 een sloot hebben gegraven, die de verschillende nederzettingen met elkaar moest verbinden. Tijdens de werkzaamheden ontdekte Knilles een enorme bocht in de vaart, ter hoogte van het huidige Akkrum, en riep tegen Meine: “Ach Krom!” De boeren in de nederzetting hoorden dit en vonden dit een mooie naam voor hun dorp.