Markering Bonifatiusroute

Kunstenaar René Knip
  website
Categorie Vormgeving
Thema religie
Materiaal cortènstaal
Opdracht gemeente Dongeradeel
Jaar 2007

In 2007 is er een wandelroute uitgestippeld die u onder andere langs een tiental herinneringsborden brengt. De metalen, roestige kunstwerken zijn vervaardigd door kunstenaar René Knip en bevatten markante hoogtepunten uit het leven van de Angelsaksische missionaris, die hier op zo gewelddadige manier het leven liet. Soms is het een fragment uit een van de vele brieven die hij schreef, een andere keer weer een voorval dat op ieder die het hoorde diepe indruk maakte. De route is verkrijgbaar bij het VVV-kantoor.1. Geen eik meer heilig (Markt)2. Een boek als schild  (Koningsstraat)3. Rots in de branding  (De Dijk)4. De goede herder (Woudweg)5. Zoetwaterbron (Bronlaan)6. Grootgrondbezitter (Woudpoortbrug)7. De blaffende hond (Zuider Bolwerk)8. Ruwe stormen mogen woeden (Diepswal)9. De bijbel is goud waard (Lange Oosterstraat)10. Waterland (Oranjewal)Bovenste foto: René Knip