Mienskip

Jaar 2017

De kunstenaar verwijst met de vorm van dit kunstwerk enerzijds naar elementen van de sport. Je zou er twee doelpalen in kunnen herkennen. Maar ook is door de verbindende lijn waarop zwaluwen zitten, de letter H van Hijum te herkennen. De zwaluwen verwijzen naar de dorpsbewoners en de binding onderling en met de omgeving. Zwaluwen zijn sociaal, passen op elkaar en zijn
samen sterk.