Monument voor Balthasar Bekker

Jaar 2002
Materiaal brons

Balthasar Bekker werd in 1634 te Metslawier geboren en was een beroemd theoloog, predikant en letterkundige. Hij streed vooral tegen hekserij, bijgeloof en zwarte kunst. De afgebeelde katten en vleermuizen bovenaan het beeld verwijzen daarna.

wikipedia