Monument voor de gebroeders van den Berg

Jaar 1981
Materiaal Brons op een schild van hout

Op symbolische wijze wordt de overwinning op de bezetter uitgebeeld. Ontwerper Bertus Bijlstra heeft met het monument de eenheid en vastberadenheid in het verzet tot uitdrukking willen brengen. Het Makkumer verzet is uitgedrukt in één persoon, die aan beide benen is geketend. Dit symboliseert de onvrijheid. Uiteindelijk weet hij na veel strijd en grote inspanning de bezetter (uitgebeeld door de adelaar) met een pijl te doden. Links op het gedenkteken wordt het oorlogsgeweld gesymboliseerd door bliksemschichten en vernielde bouwwerken. Rechts verbeelden lichtstralen de bevrijding.

meer
informatie

Tekst: ‘YN ‘E BRUORREN AART EN TIJMEN VAN DEN BERG
EART MAKKUM AL SYN FORSETSHELDEN’

DE DROPPINGSPLOECH
DE HANGPLOECH
DE FORSETSGROEP