Monument voor de omgekomen vissers

Kunstenaar R.IJbema
Categorie Monument
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal opgemetselde basaltblokken met bronzen plaat
Over de opdracht Het monument is ontworpen door R.IJbema
Jaar 1958

Een uit basaltblokken opgetrokken gemetseld monument op de zeedijk is een nagedachtenis aan de ramp die plaatsvond in de nacht van 5 op 6 maart 1883, toen de vissersvloot van het tweelingdorp tijdens een zware storm verging. Het eenvoudige gedenkteken werd op 6 maart 1958 door de Friese commissaris van de Koningin Dhr. Mr. H.P. Linthorst Homan onthult. Bij de onthulling geselden stormvlagen en hagelbuien de menigte en was de lucht boven zee grijs en bars. De tekst op de steen is samengesteld door de Friese dichter Douwe Tamminga.meerinformatie De tekst:A.D. 1883 stieken fan ditplak 109 fiskers mei 22skippen yn sé. Yn in swierestoarm binne 83 manen 17 skippen bleaun.As de dea it skip berint,Dan is der gjin ûntkommen.O wetter, o wif elemint!De sé hat jown, hat nommen.1883 – 6 maert – 1958