Monument voor Dirk Rafaelsz. Camphuysen

Jaar 1956
Materiaal metaal op een sokkel van gemetselde keien

Dirk Rafaelz. Camphuysen (Gorinchem, 1586 – Dokkum, 1627) was dichter, kunstenaar en predikant. Hij nam deel aan de theologische strijd tussen remonstranten en contraremonstranten; na de overwinning van de laatsten in 1619 weigerde hij de zgn. acte van stilstand te ondertekenen. In 1620 werd hij verbannen en trok naar Oost-Friesland waar hij een drukkerij opzette. De laatste jaren van zijn leven was Camphuysen vlashandelaar in Dokkum, waar zich een gemeente van remonstranten had gehandhaafd. Opschrift: ” ’t  Aardsch vaderland te missen valt hem ligt die ’t hemels klaar heeft in zijn herts gezicht”.