Monument voor Oldeberkoop

Kunstenaar Peter Hiemstra en Henk Slomp
  website
Categorie Monument
Thema oorlog en verzet
Materiaal keramiek en cortenstaal
Jaar 2017

Het monument bestaat uit een witte, taps toelopende, obeliskachtige vorm van keramiek . Op de top van het beeld is een schaal van cortenstaal bevestigd waarin een vuur wordt aangemaakt dat brandt bij de jaarlijkse herdenking op 4 mei.Het monument heeft een slanke vorm die oprijst als een soort Phoenix uit de as. Een beeld om te herdenken en een beeld om bij na te denken. Het vuur geeft de verbondenheid aan met alle andere plaatsen in de wereld waar de vredesvlam brandt.De oppervlakte van het beeld heeft een draaiende structuur van stromende banen die het dynamische leven verbeelden. Er is voor wit gekozen omdat dat de kleur van de vrede is. Het contrasteert bovendien mooi met de omgeving en het cortenstaal. Van hetzelfde staal zijn drie woorden gemaakt , beginnend met een v, die aan de buitenkant van het beeld zijn bevestigd. Van beneden naar boven is dat ‘verdraagzaamheid’ , de basis van een maatschappij zonder conflicten, ‘vrijheid’, die we iedereen gunnen en ‘vrede’, het gevolg van vrijheid en verdraagzaamheid. De woorden laten ook buiten de 4 mei herdenking zien waarom dit monument is geplaatst.Foto: website Peter HiemstraMeer informatie