Monument voor Sake Sietzes Reindersma

Kunstenaar Anne & Roelie Woudwijk
  website
Categorie Monument
Materiaal hardsteen
Opdracht Gemeente Smallingerland
Jaar 2013

Sake Sietzes Reindersma bleef tot zijn dood in 1949 ongehuwd en liet in zijn testament zetten dat zijn eigendommen in een stichting kwamen. De gelden moesten ten goede komen aan hulpbehoevende bewoners van Opeinde. Dat kunstwerk staat bij de entree van wijk Vrijburgh. Dat is geen toeval, want de plek ligt tussen de twee boerderijen in die eigendom waren van Reindersma. Hij werd geboren in 1877 en behoorde tot de notabelen van Opeinde. Hij was bestuurslid van zuivelfabriek De Eendracht en van de Boerenleenbank. Verder had hij zitting in verschillende commissie en het verenigingsleven. In zijn testament stond dat zijn eigendommen na zijn dood bijeen moesten blijven en in een stichting ondergebracht.Op het kunstwerk neemt een afbeelding van een stormlantaarn een centrale plek in. De stormlantaarn symboliseert Sake Sietzes Reindersma omdat hij een lichtpunt was voor mensen die het moeilijk hebben. Bovendien werd een stormlantaarn altijd gebruikt door boeren. In de schaduw van de lantaarn zijn allerlei dieren zichtbaar.Tekst ontleend aan de Drachtster Courant