Monument voor Titus Brandsma

Jaar 1966
Materiaal brons op een sokkel van marmer

Bij de oprichting van dit monument was het niet alleen de bedoeling Titus Brandsma als verzetsheld te eren, maar ook voor alles wat hij gedaan heeft voor Friesland, de Friese taal en cultuur. Anno Sjoerds Titus Brandsma is geboren te Oegeklooster bij Bolsward op 23 februari 1881. Overleden in Dachau, 26 juli 1942.

wikipedia

meer informatie