Monumint foar Van Baerdt van Sminia

Kunstenaar Ids Willemsma
  website
Categorie Monument
Thema oorlog en verzet
Materiaal r.v.s.
Opdracht J. Eijzenga, Akkrum en J. van Woorden, Terherne
Jaar 2005

Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan oud-burgemeester Van Baerdt van Sminia van Utingeradeel. Het gemeentehuis van die voormalige gemeente was in Akkrum. De actieve rol van de burgemeester in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt hiermee geeerd. Het monument heeft de vorm van een lege stoel. Het symboliseert de lege plek die de burgemeester achterliet. Tekst op het monument: “De kaai nei de frijheid, wie de skoattel op it libben”. Het monument werd op 4 mei 2006 onthuld.informatieen locatie