Monumint foar Van Baerdt van Sminia

Jaar 2005
Materiaal r.v.s.

Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan oud-burgemeester Van Baerdt van Sminia van Utingeradeel. Het gemeentehuis van die voormalige gemeente was in Akkrum. De actieve rol van de burgemeester in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt hiermee geeerd. Het monument heeft de vorm van een lege stoel. Het symboliseert de lege plek die de burgemeester achterliet. Tekst op het monument: “De kaai nei de frijheid, wie de skoattel op it libben”. Het monument werd op 4 mei 2006 onthuld.

informatie
en locatie