Mutatis Mutandis

Kunstenaar Dirk van Weelden
  website
Categorie Sculptuur
Materiaal graniet en staal
Opdracht Stichting Vijversburg
Jaar 2005

Het Latijnse mutatis mutandis betekent letterlijk “nadat veranderd is wat veranderd moet worden“. Dikwijls betekent dit dat men een tekst niet helemaal herhaalt, maar aan de lezer/toehoorder zegt: verander het op die punten waar het veranderd moet worden. Zo bijvoorbeeld een beschrijving van een beroep in de mannelijke vorm (leraar) bevat woorden als hij, aan hem, zijn, … Bij de beschrijving in vrouwelijke vorm (lerares), moeten dus alleen de mannelijke voornaamwoorden, adjectieven aangepast worden.Deze uitdrukking wordt vaak gebruikt bij de bewerking van een juridische tekst of officiële statuten. Aldus kan een reeks wijzigingen met enkele woorden worden aangegeven.