Muurschilderingen

Kunstenaar Hilda Kanselaar
  website
Categorie Muurdecoratie
Materiaal Muurverf
Opdracht Gemeentelijk Woningbedrijf
Jaar 1989

De voormalige gemeenteraad van Sneek besloot in oktober 1988 dat de zijgevels van de toen pas gerenoveerde flats aan de Worp Tjaardastraat zouden worden beschilderd. Het project was een initiatief van de Stichting Kunstprojecten Sneek (SKS) en vormde de afsluiting van de renovatie van de 84 flatwoningen. De kosten bedroegen ƒ 45.000,–. Ze werden betaald door de Stichting Cultureel Fonds van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, verschillende uitvoerders van de renovatie, de provincie en de gemeente. De aanzet tot de oprichting van de SKS werd gegeven door het toenmalige gemeentelijk woningbedrijf. Het woningbedrijf beoogde de trappenhuizen van de flats een zodanig accent te geven, dat de zijwanden zouden passen bij de aanblik van de overige gevels. De SKS kreeg de opdracht hiervoor een ontwerp te selecteren en door het werven van sponsors zorg te dragen voor de financiële onderbouwing. De flats die door Dirk Hakze waren beschilderd zijn afgebroken.