Oan Dr. Eeltsje Hiddes Halbertsma

Kunstenaar Johan Schröder (1866-1935)
  website
Categorie Borstbeeld
Materiaal zandsteen
Jaar 1904

De schrijver letterkundige Eeltsje Hiddes Halbertsma (1797 – 1858)  werd geboren in Grou. Hij verzamelde verhalen uit de Friese mythologie.wikipedia