Oan Dr. Eeltsje Hiddes Halbertsma

Jaar 1904
Materiaal zandsteen

De schrijver letterkundige Eeltsje Hiddes Halbertsma (1797 – 1858)  werd geboren in Grou. Hij verzamelde verhalen uit de Friese mythologie.

wikipedia