Offer aan Poseidon

Jaar 1999
Materiaal graniet

Het kunstwerk is in 2000 geschonken door de gemeente Tytsjerksteradiel. Offer aan Poseidon verwijst naar de thematiek van de tentoonstelling De boot van Dionysos, waarbij het Noordzeegebied tussen Weser en Zwin centraal stond.