Oldenammenbeamskip

Jaar 2009
Materiaal Cortènstaal, gegalvaniseerd staal en graniet

 Bij het bouwen van een  parkeergarage op het Oldehoofster kerkhof kwamen veel botten en schedels naar boven. Op twee heuvels waarop de kunstwerken zijn geplaatst zijn de menselijke restanten opnieuw begraven. Op een kleine terp achter de aula staan twee elementen die samen met een (graf)steen op een andere, nabijgelegen verhoging, het monument Oldenammenbeanmskip’ vormen. De cortènstalen zuil is voorzien van namen en data die afkomstig zijn uit de dodenboeken van Leeuwarden. De scheve zuil ( even scheef als de Oldehove) wordt ondersteunt door een gestileerde berkenstam als levensboom. In de steen is de vorm van een schip uitgediept, waar als het heeft geregend even water in blijft staan. De steen verwijst ook naar de plek van het Oldehoofster kerkhof met zijn talloze graven.