Oorlogsmonument

Kunstenaar Monique Verbruggen
  website
Categorie Monument
Thema oorlog en verzet
Materiaal graniet, r.v.s.
Opdracht Dorpsbelang Kubaard
Jaar 2009

Monument ter nagedachtenis aan vijf oorlogsslachtoffers die afkomstig waren uit Kubaard. Jouke Cnossen, Ype Hemstra, Simentje Bijlsma-Dijkstra, Rients Tjipke Jorna en Siebren Koopmans zijn alle vijf geboren in Kubaard. Ze kwamen als gevolg van oorlogsgeweld in de jaren veertig van de vorige eeuw om het leven. Jouke Cnossen, Ype Hemstra en Simentje Dijkstra kwamen tijdens of kort na de Tweede Wereldoorlog om het leven. Rients Tjipke jorna en Siebren Koopmans stierven in Nederlands-Indie. meer informatie