Oorlogsmonument

Kunstenaar Marinus Vreugde (1880 - 1960)
  website
Categorie Monument
Thema oorlog en verzet
Materiaal Franse kalksteen
Opdracht Gemeente Heerenveen
Jaar 1949

De tekst op het monument is van Fedde Schurer:  “Wij, stridend tsjin’e twang bin foar bin foar de frijdom stoarn. Jim, hoedzje frijdoms fjur en hald de fakkel oan”. meer informatie