Overstikken, Dommiet (Grensmonument)

Kunstenaar Atte Jongstra
  website
Categorie Sculptuur
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal graniet
Opdracht Gemeente Ooststellingwerf, Oosterwolde
Jaar 1999

Dit kunstwerk werd geplaatst in het kader van de manifestatie “In Verbelinge’, kunst op basis van verhalen in het Stellingwerfs, waarvoor in 1999 acht kunstenaars werden uitgenodigd. Ooststellingwerf is een uigestrekte gemeente in Zuidoost Friesland. Het landschap wordt bepaald door oude veengronden, zandverstuivingen en de stroomgebieden van de Tjonger en de Linde. Het gebied kent een interessante geschiedenis en een unieke eigen taal. De belegering door de Stellingwervers van het kasteel van de bisschop van Utrecht te Vollenhove in 1309 en – later – de sociale strijd onder aanvoering van Domela Nieuwenhuis in Appelscha behoren tot de lokale geschiedenis. De taal die, naast het Fries, veel in de gemeente wordt gesproken is het Stellingwerfs. Dit is een variant op het Neder -Saksisch en is door de Europese Unie erkend als streektaal. Aan de genodigde kunstenaars werd gevraagd om zich te laten inspireren door de streek en haar typische kenmerken en om verhalen toe te voegen aan de reeds bestaande. De manifestatie bevatte werken van Job Koelewijn, Atte Jongstra, Sjaak Langenberg, Carlo Mistiaen, Allan Ruppersberg en Georgina Starr. De grens tussen de Friezen en de Stellingwervers wordt van oudsher bepaald door de rivier de Tjonger. Atte Jongstra is gefascineerd door grenzen, zowel in letterlijke als in overdrachtelijke zin en wilde deze historische grens opnieuw zichtbaar maken. In het maaiveld bij de Nijeberkoopse sluis in de Tjonger plaatste hij twee testhaken van natuursteen met daartussen een punt. Op de testhaak aan de Friese kant staat: ‘Komme. Tusken twa wralden telane. Op in grins bliuwe wolle. Trochsicht.’.  Aan de Stellingwerver kant luidt de tekst: : ” Gaon. Moe’n ien keer. Overstikken dommiet. Telane kommen. Deurzicht’. Op de tussenstip staat: ‘A zie B. B zie A. (Atte Jongstra, 1996 – )”.