Ovonde

Kunstenaar Bertus Inia
Categorie Sculptuur
Materiaal Cortènstaal en LED spotjes
Opdracht Provincie Fryslan
Jaar 2008

Gedeputeerde Adema op 28 november 2008 de eerste ovonde  van de provincie Fryslân. Tevens is dit de eerste ovonde in Nederland, waarbij het fietspad over het middeneiland loopt. Het kruispunt in Stiens scoorde hoog  op verkeersonveiligheid, doordat een drukke verkeersader uit Stiens hier samen komt met een doorgaande provinciale weg. Door de aanleg van een ovonde, een ovale rotonde, is de verkeerssituatie overzichtelijker geworden voor alle verkeersdeelnemers. Uniek in Nederland is de regulering van het fietsverkeer. Dwars over het middeneiland van de ovonde is een fietspad geplaatst. Dat maakt dat fietsers oversteken op  het punt waar de auto’s het langzaamst rijden en bovendien duidelijk voor het autoverkeer gepresenteerd worden. Hierdoor is er geen sprake van de beruchte dode hoek. Bijzonder is ook het lichtkunstwerk over het fietspad, waarbij gebruik is gemaakt van duurzame LED verlichting.