Pace et Justitia

Kunstenaar Gerbrandus van der Haven (1690-1765)
  website
Categorie Kunst en architectuur
Materiaal zandsteen en koper
Jaar 1715

Boven de hoofdingang staat in gouden letters het opschrift “Pace et Justitia” (Vrede en Gerechtigheid). Aan weerzijden van het raam boven de ingang staan twee beelden de personificaties zijn van de begrippen Pace en Justitia. De linker vrouwenfiguur draagt een olijftak in haar rechterhand (teken van vrede) en in haar linkerhand de hoorn des overvloeds. De rechter mannelijke figuur draagt op zijn linkerhand een klok of helmvormig voorwerp. Aan zijn voet zit een poes. Het is onduidelijk wat deze symbolen betekenen in relatie is met het begrip gerechtigheid.Het stadhuis werd gebouwd door stadstimmerman Claes Bockes Balck. De eerste steen werd gelegd op 1 april 1715 door de drie jaar oude Willem Karel Hendrik Friso (1711-1751), Prins van Oranje en Nassau. Het classicistische gebouw heeft een voorgevel met 27 ramen.meerinformatie