Pauw met kroon

Kunstenaar Rokus Greebe
  website
Categorie Sculptuur
Thema geschiedenis
Materiaal r.v.s. en glas
Opdracht Buurtschap Brongergea
Jaar 2015

PrinsesMaria Louise van Hessen Kassel, in deze provincie Marijke Muoi genoemd,verbleef in de zomermaanden vaak op haar buitenverblijf in Oranjewoud. Ditlandgoed werd gebouwd in het buurtschap Brongergea. De prinses is 250 jaargeleden overleden en dat is de reden voor het Marijkemouoi Jaar. In dit kaderwas het dat de inwoners van deze buurtschap de speciale relatie met de prinsesmet een kunstwerk wilden herdenken. De gekroonde pauw is een verwijzing naarhet voormalige landgoed Pauwenburg en Vorstelijk Oranjewoud.wikipedia