Plaquette t.h.a. aanleg van de afsluitdijk

Kunstenaar Willem Valk (1898-1977)
  website
Categorie Plaquette
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal brons
Opdracht Vereeniging tot Bevordering van Handel, Scheepvaart en Nijverheid
Jaar 1933

De Afsluitdijk sluit sinds 1932 het IJsselmeer (de voormalige Zuiderzee) af van de Waddenzee en loopt van Den Oever op het voormalige eiland Wieringen (Noord Holland) naar Zurich (Friesland). De waterkering is 32 kilometer lang en zo’n 90 meter breed, en is een onderdeel van de Zuiderzeewerken ontworpen door Cornelis Lely.De plaquette is bij de feestelijke opening aangeboden door de Vereeniging tot Bevordering van Handel, Scheepvaart en Nijverheid. Op de plaquette zijn in de linker benedenhoek de beukende golven op de nieuwe afsluitdijk te zien en in de rechter bovenhoek de zeedijk met Harlingen op de achtergrond. Tekst: ‘Ter herinnering aan de aanleg van den Afsluitdijk, waardoor Harlingen zoo veel gunstiger ligging verkreeg en nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling ontstond, juni 1933, Burgerij en Ver.H.S.N’.krantenartikel