Poort

Kunstenaar Ineke van der Blom
  website
Categorie Sculptuur,Stekje
Thema historie
Materiaal beton,verf
Over de opdracht Keunstwurk heeft de opdracht begeleid. Uit een selectie van kunstenaars zijn de ontwerpen van Ineke van der Blom unaniem gekozen. Het project Terpen- en Wierdenland is mogelijk gemaakt door financiering uit het Waddenfonds met cofinanciering door de provincies Groningen en Fryslân, de voormalige gemeenten Ulrum en Warffum en de gemeente Delftzijl.
Jaar 2019

States en stinzen waren voorzien van een toegangspoort om de binnenwereld te beschermen. Door een poort gaan is een andere wereld betreden. De gouden poort is een vrije doorgang. Wanneer de zon schijnt werpt de poort een schaduw op het veld erachter met daarin een opening van licht.Ineke van der Blom heeft voor het terpdorp Hallum een serie van vier ontwerpopdrachten voor drie stekjes en een verwijzingsteken gerealiseerd. Dat gebeurde in het kader van het Terpen- en Wierdenland project van Landschapsbeheer Friesland. Het doel is om het terpkarakter van het dorp Hallum meer aandacht te geven.De kunstenaar is er met haar ontwerpen in geslaagd de geschiedenis te koppelen aan een herkenbare en universele waarde. Een waarde die, in combinatie met haar eigen verbeelding, het persoonlijke overstijgt. Het goud dat terugkomt in alle vier werken is daarbij een rode draad die verleden en heden accentueert.De locatie is waar ooit Goslinghastate stond.Uitvoering: Bloemsma en Ineke van der Blom. Plaatsing Bloemsma in samenwerking met Jan de Vries.