Reef Bench

Jaar 2012
Materiaal Hout

Dit stekje ligt tussen ’t Skoar en Fiskbuorren, een gebied dat kenmerkend is voor de openheid van het kleilandschap. In het noorden ligt de Waddenzee. It Skoar betekent ‘kwelder, schor, oever’; de grens tussen land en zee. Alleen de zomerdijk scheidt het land van het water. Bij een flinke storm lopen de kwelders onder. Dan moet de oude waterkering, de slaperdijk, haar werk doen.

Stapelen is de eerste constructieve uitvinding. René Veenhuizen en Tejo Remy spelen in hun werk graag met dat soort gegevens. Ze zoeken naar simpele manieren om materiaal een nieuwe betekenis te geven. Door hout te stapelen, ontstaat de suggestie van spijlen, een hekwerk.