Reinheid, licht en lucht

Kunstenaar John Deckers
  website
Categorie Sculptuur
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal staal en cortènstaal
Opdracht Gemeente Skarsterlan
Jaar 2005

Het 4 meter hoge kunstwerk verbeeldt op abstracte wijze de lange geschiedenis van Stichting Beatrixoord, die van 1910 tot 1922 zorg verleende aan de honderden tuberculosepatiënten in het eerste Friese volkssanatorium Heremastate. Reinheid, licht en lucht waren voor Tuberculose patiënten belangrijke voorwaarden voor herstel. Heremastate is tegenwoordig onderdeel van het gemeentehuis van Skarsterlân. Op het tekstbord staat:  Ter herinnering aan het sanatorium Heremastate ( in de periode 1919 ? 1922). ?Hwet minskenmin stipet bliuwt Ieuwen bestean? (wat door mensenliefde wordt gedragen, houdt eeuwen stand). Het kunstwerk werd onthuld door Mevr. L. Buiskool-Sijtsma Poll, erelid van de voormalige vereniging Beatrixoord.