Ridiel

Kunstenaar Gerrit Terpstra
  website
Categorie Sculptuur
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal cortenstaal
Over de opdracht

It keunstwurk is in ferwizing nei de rike histoarje fan 'e ielhannel fan Heech nei Londen yn 'e 18e, 19 e en begjin 20e ieu.
Op it heechste punt in gouden iel der 't al dy oaren harren by dei en nacht ta bewege. It keunstwurk is in beaken oan 'e Heegemermar sa as de hege mesten fan 'e ielaken dat eartiids wiene.

Jaar 2002

Het kunstwerk is een verwijzing naar de rijke historie van de palinghandel van Heeg naar Londen in de 18e, 19 e en het begin van de 20 e eeuw. Dag en nacht is de paling in beweging naar die ene gouden paling in de top.Het kunstwerk is een baken aan het Heegermeer zoals de hoge masten van de palingaken dat vroeger waren.Ridiel (Fries) = paling die erg in beweging is, bijvoorbeeld in nazomer bij regenachtig weer, wanneer ze begint te “lopen”. (Frysk + de iel rint).