Ritsumasylster Ruten Rûte

Kunstenaar Groenewoud/Buij
  website
Categorie Anders
Thema historie,nijverheid en sport
Jaar 2012

In 2018 wil Leeuwarden, samen met de hele provincie Fryslân, culturele hoofdstad van Europa zijn. Eén van de projecten die al in de aanloop naar 2018 zijn opgestart, is De Reis 2018. De Reis is een trektocht door Fryslân, om de culturele kracht van onze provincie zichtbaar te maken. Ritsumasyl is een kleine buurtschap in de buurt van Leeuwarden. Hoewel ‘de buurt’ duidelijk een eigen plek in het landschap heeft, horen de huizen ten noorden van het Sylsterrak bij Marssum, en die ten zuiden ervan bij Deinum. Rode draad van dit Reis-project is dan ook: Hoe krijgen we Ritsumasyl weer helder en duidelijk op de kaart? Een aantal bewoners samen met het kunstenaarsduo Tilly Buij en Gerard Groenewoud aan een ‘kunstzinnig statement’, waarmee ze Ritsumasyl weer letterlijk de op kaart zetten. De geometrische plattegrond van Ritsumasyl doet sterk denken aan de Schotse ruit (Tartan), waarbij elke kleur een betekenis heeft. Samen vormen ze een patroon. Dit principe werd uitgangspunt voor de bewoners om elk een eigen patroon van kleuren te maken. Hiermee drukken ze hun verbondenheid, liefde en bezorgdheid voor hun woonplek uit, vertaald in kleuren en verweven tot een patroon van hun eigen persoonlijke verhaal. Zo zijn er elf unieke Ritsumasylster Ruten ontstaan. Van de Ritsumasylster Ruten zijn borden gemaakt. Deze borden staan voor huizen van elf bewoners die aan het project hebben meegewerkt.Onderste foto fotocollage van vier borden