Samenwerken, een goed gevoel

Jaar 1993
Materiaal brons

In dit plantsoen stond vanaf 1974 het bronzen beeld “Vrouwfiguur” van Eja Siepman-Van der Berg. In 2018 verdween het beeld, waarschijnlijk door diefstal. Zo ontstond er een lege plek en werd er door de buurt naar een nieuw beeld verlangt. Dat werd de gemeente te duur en dus ging men kijken of in het depot van gemeentewerken een alternatief te vinden was. Het beeld “Samenwerken, een goed gevoel” bleek daar te staan. Het was in 1993 aangeboden door het gemeentepersoneel  bij de oplevering van het nieuwe gemeentekantoor. Het moest echter in 2003 wijken voor de herinrichting van de omgeving van het gemeentehuis. Het is waarschijnlijk een beeld uit ‘de catalogus’, dat wil zeggen dat het in een grotere oplage is gemaakt naar een anoniem ontwerp. Maar de buurt is tevreden met dit alternatief en het werd in 2019 geplaatst.

Bovenste foto: FOTOnoordoost/ Alex de Haan