Schapen

Jaar 2013
Materiaal cortènstaal

Een kudde van vier schapen zweven als wolken in de lucht. Gemonteerd aan een krullige pilaar verwijzen ze naar de schapenhandel die vroeger in Burdaard plaats vond.