Schapen

Kunstenaar Hans Jouta
  website
Categorie Sculptuur
Thema historie,nijverheid en sport
Materiaal cortènstaal
Opdracht Gemeente Dantumadeel
Jaar 2013

Een kudde van vier schapen zweven als wolken in de lucht. Gemonteerd aan een krullige pilaar verwijzen ze naar de schapenhandel die vroeger in Burdaard plaats vond.