Schouwbrug

Kunstenaar Ben Raaijman
  website
Categorie Vormgeving
Materiaal Hout en staal
Opdracht Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) en de Gemeente Súdwest- Fryslân.
Jaar 2012

Op advies van Keunstwurk werd door deprovincie Fryslân SKOR / Stichting Kunst en Openbare Ruimte voor inhoudelijke en financiële ondersteuning betrokken bij een opdracht in het kader van kunst als afronding van het Friese Merenproject en de nieuwe aquaducten. Keunstwurk heeft daarnaast advies en ondersteuning geboden bij de voorbereiding, opdrachtformulering, selectie en keuze van de kunstenaars voor deschetsopdracht en keuze van het uiteindelijke ontwerp.De Schouwbrug zal van de Jeltesleat weer een aangename en aantrekkelijke verblijfplaats maken voor inwoners en toeristen. Enkele jaren geleden verving het aquaduct de oude brug over deJeltesleat. Dat was nodig omdat de brug een knelpunt was in de pleziervaart. Door het vele scheepvaartverkeer was die brug echter juist een ontmoetingspunt voor de dorpsbewoners. Met het aquaduct is dat verdwenen. Raaijman kreeg de opdracht een ontwerp te maken dat opnieuw een sociale dynamiek zou veroorzaken in het dorp.De Schouwbrug overbrugt de zwemplas die met deaanleg van het aquaduct is gecreëerd. Midden op het water heeft de brug de vorm van een theater. Dat biedt een ideale plaats voor een bijzondere cultureleprogrammering. Maar het is bovendien een plek om af te spreken, in het zwemwater te springen, de boten voorbij te zien gaan of juist de stilte op te zoeken. De dichtregel van Baukje Wytsma die onderdeel is van het kunstwerk verwoordt het mooi: Gewoan mar sjen nei wat beweecht / in wynfleach oer it lân / it wetter dat fan kleur feroaret / hjir bist yn hâldershânFoto boven: Roelof Koster  .