Sgraffito

Jaar 1972
Materiaal sgraffito

In de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw werd voor wandkunst veel gebruik gemaakt van de zgn. sgraffito techniek. Verschillend gekleurde lagen specie werden aangebracht op een muur. In de nog natte specie wordt een tekening aangebracht en gedeelten van de lagen worden afgeschrapt. Zo is ook dit kunstwerk ontstaan. Het is een abstracte voorstelling die enigszins aan een vis doet denken. Door zijn aardse kleuren en sterke vormtaal doet het kunstwerk tijdloos aan.