Sint Anthony Gasthuis Poort

Kunstenaar Onbekend
Categorie Kunst en architectuur
Thema religie
Materiaal zandsteen
Over de opdracht Ontwerper/ beeldhouwer is onbekend.
Jaar 1682

Deze poort is een restant van het oude gasthuis. Tijdens de bouw van de Julianavleugel in 1910 is deze daar herplaatst. Het zandstenen poortje is gemaakt in 1682 in een classicistisch-barokke stijl.Sint Antonius van Egypte werd geboren als kind van rijke ouders. Toen Antonius twintig jaar was, stierven zijn ouders. Hij gaf alle bezittingen aan de armen en trok zich in eenzaamheid in de woestijn terug. Hij wordt vaak afgebeeld met een varken en een luiklok. De klok is ook het symbool van het Sint Anthony Gasthuis. Zittend op het timpaan heeft de heilige een klok in zijn linkerhand en een staf in zijn rechterhand. Een varken piept onder zijn mantel vandaan. Hij zit te midden van twee zgn. proveniers. Dat zijn bewoners van armenhuizen. In het timpaan is een klok afgebeeld, met aan weerzijden twee dolfijnen.wikipedia