Sint Antonius

Jaar 1928
Materiaal zandsteen

Sint Antonius van Egypte werd geboren als kind van rijke ouders. Toen Antonius twintig jaar was, stierven zijn ouders. Hij gaf alle bezittingen aan de armen en trok zich in eenzaamheid in de woestijn terug. Hier afgebeeld – zoals meestal  – met een varken en een luiklok. Gesigneerd met monogram en gedateerd “’28”. Afmetingen: 110 x 75½ cm

gevelstenen
leeuwarden