Skipperske yn 'e line

Kunstenaar Anne Woudwijk
  website
Categorie Sculptuur
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal Belgiscb hardsteen
Opdracht gemeente Tytsjerksteradiel
Jaar 1982

De gemeente Tytsjerksteradiel nam rond 1980 het besluit om in elk dorp van de gemeente een beeld te plaatsen. Toen Tytsjerk aan de beurt was, krijgt Anne Woudwijk de keuze om een schippersvrouw of een diligence te maken. De keuze was snel gemaakt: zijn familie van moeders kant was turfschipper. Tot aan de aanschaf van een motorduwbootje, liep de grootmoeder van Anne Woudwijk in het zeel: dus beeldt de kunstenaar zijn eigen grootmoeder uit. De eenvoudige vormen van het beeld hebben niet zozeer te maken met de toenmalige stijl van Woudwijk, maar met de kleding van de schippersvrouw. Zij trotseert weer en wind. Haar onder en bovenrokken zijn lang. het zeel, waaraan de lijn naar het schip is vastgemaakt, is naar verhouding groter dan de werkelijkheid.  Tot ongeveer 1950 waren vooral in de veengebieden, trekkende schippersvrouwen (met hun kinderen) een bekend beeld langs vaarten en kanalen. Met de komst van het ”opdrukkertje’, verdween deze zware arbeid voor de schippersvrouwen.