Speelplastiek

Kunstenaar Henk Lampe
  website
Categorie Speelobject
Materiaal Beton en roestvrij staal
Opdracht NW Westergo en Stichting Kunstprojekten Sneek
Jaar 1992

Het speelplastiek is een jubileumgeschenk van het Intercommunaal Gasbedrijf N.V. Westergo. Het bedrijf bestond 25 jaar en ter gelegenheid daarvan werden op acht plaatsen dergelijke speelplastieken geplaatst. Naast Witmarsum in Lemmer, Koudum, Balk, Bolsward, IJsbrechtum, Wommels, Joure en IJlst. De plastieken bestaan uit dezelfde elementen die onderling verschillend geschikt zijn. De opdracht kwam tot stand door bemiddeling van de Stichting Kunstprojecten te Sneek.