Speelplastiek IJlst

Jaar 1992
Materiaal roestvrij staal, beton

Het speelplastiek is een jubileumgeschenk van het Intercommunaal Gasbedrijf N.V. Westergo. Het bedrijf bestond 25 jaar en ter gelegenheid daarvan werden op acht plaatsen dergelijke speelplastieken geplaatst. Naast IJlst in Lemmer, Koudum, Balk, Witmarsum, IJsbrechtum, Wommels, Joure en Bolsward. De plastieken bestaan uit dezelfde elementen die onderling verschillend geschikt zijn. De opdracht kwam tot stand door bemiddeling van de Stichting Kunstprojecten te Sneek.