Speelplastiek IJsbrechtum

Jaar 1991
Materiaal beton en roestvrij staal

Het speelplastiek is een jubileumgeschenk van het Intercommunaal Gasbedrijf N.V. Westergo. Het bedrijf bestond 25 jaar en ter gelegenheid daarvan werden op acht plaatsen dergelijke speelplastieken geplaatst. Naast Ysbrechtum in Lemmer, Bolsward, Balk, Witmarsum, Koudum, Wommels, Joure en IJlst. De plastieken bestaan uit dezelfde elementen die onderling verschillend geschikt zijn. De opdracht kwam tot stand door bemiddeling van de Stichting Kunstprojecten te Sneek.