Speelplastiek Joure

Kunstenaar Henk Lampe
  website
Categorie Speelobject
Materiaal beton, r.v.s.
Opdracht Gasbedrijf Westergo
Jaar 1992

Het speelplastiek is een jubileumgeschenk van het Intercommunaal Gasbedrijf N.V. Westergo. Het bedrijf bestond 25 jaar en ter gelegenheid daarvan werden op acht plaatsen dergelijke speelplastieken geplaatst. Naast Joure in Lemmer, Koudum, Balk, Witmarsum, IJsbrechtum, Wommels, Bolsward en IJlst. De plastieken bestaan uit dezelfde elementen die onderling verschillend geschikt zijn. De opdracht kwam tot stand door bemiddeling van de Stichting Kunstprojecten te Sneek.