Spelende kinderen

Kunstenaar David van Kampen
  website
Categorie Sculptuur
Materiaal Belgisch hardsteen
Opdracht gemeente Tytsjerksteradiel
Jaar 1977

De opdracht werd gegeven in het kader van de nieuwbouw van de school.Voorheen stond het werk bij OBS Nye Winninghe aan de Fugelweide 2. Momenteel staat het werk bij It Boulân aan de Van Weerden Poelmanstraat 2.