't Flaeijelmantsje

Jaar 2011
Materiaal onbekend

Het kunstwerk is onthuld tijdens het zgn. Flaeijelfestival, een jaarlijks terugkerend evenement waar het vroegere leven op het platteland centraal staat. Op de laatste zaterdag van september wordt dit festival gehouden op het landgoed De Horne. ’t Flaeijelmantsje (wat flaeijel precies betekend is niet duidelijk, maar waarschijnlijk zoiets als vlegelmannetje. Het zou Stellingwerfs kunnen zijn) beeld een boer uit die het graan bewerkt met de dorsvlegel. Op die manier werd vroeger de graankorrel gescheiden van de aar.