T.M.T. van Welderen baron Rengers

Kunstenaar Nina Baanders-Kessler (1915-2002)
  website
Categorie Plaquette
Materiaal brons
Opdracht Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken
Jaar 1947

Het initiatief voor het maken van deze plaquetteis genomen door de toen 50-jarige Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken,waarvan van Welderen Rengers (1867-1945) een van de oprichters was.wikipedia