T.M.T. van Welderen baron Rengers

Jaar 1947
Materiaal brons

Het initiatief voor het maken van deze plaquette
is genomen door de toen 50-jarige Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken,
waarvan van Welderen Rengers (1867-1945) een van de oprichters was.

wikipedia