Ta oantinken oan Jetze Veldstra

Kunstenaar Willem Valk (1898-1977)
  website
Categorie Monument
Thema oorlog en verzet
Materiaal brons en hardsteen
Jaar 1950

Tekst op het monument: Ta oantinken oan Jetze Veldstra, berne 10 july 1886 to Haskerhoarne. Stoarn to Neuengamme op 17 jannewaris 1945. ?Fallen yn?e striid tsjin Dútske oerhearsking?.meer informatie