Tegeltableaus M.C.Escher Akwadukt

Kunstenaar Jan van der Ploeg
  website
Categorie Tegeltableau
Materiaal keramische tegels
Opdracht Gemeente Leeuwarden
Over de opdracht Deze kunstwerken zijn gemaakt in het kader van Masterplan Kunst Vrij-Baan. Dit plan voorziet in circa 20 kunstwerken binnen het programma Leeuwarden Vrij-Baan. Voor iedere entree naar de stad wordt één kunstenaar gekozen, die de opdracht krijgt voor de kunstuitingen op die entree. Daarvoor is circa € 800.000 beschikbaar. De komende tien jaar zullen zo’n 20 kunstwerken Leeuwarden nog mooier maken. Kunst van bovenregionale allure met als thema keramiek, water en multimedia. De werken zullen met elkaar samenhangen en een gezicht geven aan de identiteit van de stad en de regio. Naast de thematische benadering kent de opbouw van de Beeldende Kunst collectie een schaalverschil, dat consequent wordt doorgezet. In de binnenstad en in de wijken zijn de beelden en sculpturen letterlijk aan te raken en van dichtbij te bekijken.
Jaar 2018

De tableaus bouwen voort op de horizontalen, verticalen en diagonalen van het kunstwerk in de fietstunnels van het Drachtsterplein en de Wiarda fietstunnel van dezelfde kunstenaar. Ook hier bestaat de compositie  uit een optisch lijnenspel dat door de hele tunnel meandert.De tegels werden gemaakt door de Koninklijke aardewerkfabriek Tichelaar te Makkum.