Terbandsterschans

Kunstenaar Albert Oost
  website
Categorie Stekje,Vormgeving
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal cortenstaal en hout
Opdracht Gemeente Heerenveen
Over de opdracht Het kunstwerk maakt deel uit van het zgn. Stekjes project. Vanaf 2012 realiseerde Keunstwurk en Landschapsbeheer Friesland bijzondere stekjes in Fryslân. De stekjes staan op bijzondere plekken in het landschap en langs toeristische wandel- of fietsroutes zijn een succes. De wens is dat het navolging krijgt op meer plaatsen door de hele provincie heen. Stekjes zijn bijzondere ontmoetingsplekken die het verhaal van de plek in beeld brengen.
Jaar 2018

Op de plek waar Fok en Schans in elkaar overgaan, is dit kunstwerk geplaatst. Het herinnert aan een verdedigingswerk wat hier ooit stond. De schans werd in 1580 aangelegd als onderdeel van de Friese waterlinie. Die begon aan de Zuiderzee, volgde de Linde tot De Blessebrug, vandaar noordwaarts naar de Kuinre en de Schoterbrug, dan over Heerenveen en Terband naar Gorredijk en zo via Donkerbroek en Bakkeveen naar Frieschepalen. De linie moest de Friese hoofdstad beschermen tegen de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog, en later tegen de Duitse bisschop Bommen Berend.De kunstenaar maakte op de plek waar de Schans gelegen heeft een kunstwerk dat daar aan doet denken, met een aarden wal, een zwerfsteen en een soldatenhelm uit die tijd.