Terbandsterschans

Jaar 2018
Materiaal cortenstaal en hout

Op de plek waar Fok en Schans in elkaar overgaan, is dit kunstwerk geplaatst. Het herinnert aan een verdedigingswerk wat hier ooit stond. De schans werd in 1580 aangelegd als onderdeel van de Friese waterlinie. Die begon aan de Zuiderzee, volgde de Linde tot De Blessebrug, vandaar noordwaarts naar de Kuinre en de Schoterbrug, dan over Heerenveen en Terband naar Gorredijk en zo via Donkerbroek en Bakkeveen naar Frieschepalen. De linie moest de Friese hoofdstad beschermen tegen de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog, en later tegen de Duitse bisschop Bommen Berend.

De kunstenaar maakte op de plek waar de Schans gelegen heeft een kunstwerk dat daar aan doet denken, met een aarden wal, een zwerfsteen en een soldatenhelm uit die tijd.