Time Tunnel

Kunstenaar Maarten de Reus
  website
Categorie Sculptuur
Materiaal staal
Opdracht Gemeente Leeuwarden
Over de opdracht Dit kunstwerk is geplaatst in het kader van Masterplan Kunst Vrij-Baan. Dit plan voorziet in circa 20 kunstwerken binnen het programma Leeuwarden Vrij-Baan. Voor iedere entree naar de stad wordt één kunstenaar gekozen, die de opdracht krijgt voor de kunstuitingen op die entree. Daarvoor is circa € 800.000 beschikbaar. De komende tien jaar zullen zo’n 20 kunstwerken Leeuwarden nog mooier maken. Kunst van bovenregionale allure met als thema keramiek, water en multi-media. De werken zullen met elkaar samenhangen en een gezicht geven aan de identiteit van de stad en de regio. Naast de thematische benadering kent de opbouw van de Beeldende Kunst collectie een schaalverschil, dat consequent wordt doorgezet. In de binnenstad en in de wijken zijn de beelden en sculpturen letterlijk aan te raken en van dichtbij te bekijken.
Jaar 2012

De kunstenaar is bij dit uit drie, in nuances Napelsgeel gespoten, elementen bestaande kunstwerk uitgegaan van stadsplattegronden. Het kleinste element laat de contouren van het middeleeuwse stadshart zien. Het middelste element laat de geleidelijke groei zien van de afgelopen eeuwen. Het laatste en grootste element geeft de huidige situatie weer. De elementen zijn achterelkaar geplaatst. Wie de stad vanuit zuidelijke richting inkomt ziet in één beeld de stad in zijn groeifasen. De belangrijkste straatnamen zijn aan de achterkant van de sculpturen aangebracht.Info over project : http://www.vrij-baan.nl/